صلح طلب

مفهوم صلح با توجه به پیچیدگی اش، مستلزم تجربه یک زندگی اجتماعی پیشرفته تر شامل مناسبات نهادی حقیقی و یک نوع تقسیم کار سازمان یافته است. در حقیقت برای تعیین چارچوب صلح، بررسی بعضی از نهادها و پدیده های اجتماعی به خودآگاهی و شناخت تجربی نیاز دارد زیرا این گروه از پدیده ها مستقیما به وسیله مردم یک جامعه به وجود آمده و نتایج و عواقب آنها نیز به وسیله مردم همان جامعه احساس می¬شود.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در جمع زنان فعال از كشورهاي روسي زبان گفت: تلاش ما این است که بین زنان صلح طلب در سراسر دنیا همبستگی ایجاد کنیم.

محمدطاهر کنعانی

طرح پیشنهادی ایران با عنوان جهان عاری از خشونت و افراطی گری، آن گونه که دیپلمات ها توصیف کرده اند، با اقبالی غیرمنتظره از سوی کشورها روبه رو شد.

دکتر ˈجیمز بی. ترینگˈ از بنیانگذاران سازمان غیردولتی موسوم به برنامه ریزی برای صلح، تصویب قطعنامه ایران در مورد جهان بدون خشونت و افراط گرایی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع آراء را از جمله اقدامات لازم برای تقویت صلح جهانی و همکاری بین المللی دانست.

 

اشتراک در صلح طلب