صلح پژوهی

عابدین سیاحت اسفندیاری امروز 16 مهر در نشستی خبری گفت: دومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی با حضور اندیشمندانی از کشورهای مختلف که پیش بینی می شود حدود 30 کشور باشند، برگزار می شود.

بولتن صلح پژوهی، ویژه نامه اختصاصی – روز جهانی صلح 1398

بولتن صلح پژوهی، ویژه نامه اختصاصی –تحلیلی با توجه به مناسبت های تقویمی در زمینه صلح، عدالت و آینده پژوهی صلح در جهان تنظیم گردیده است.

رئیس مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت از اعلام فراخوان کنفرانس بین المللی صلح پژوهی به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی خبر داد.

اشتراک در صلح پژوهی