صهیونیست ها

     نمایندگی جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه ای مطبوعاتی، آمریکا را شریک اصلی جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان دانست و تاکید کرد اظهارات روز سه شنبه نماینده آمریکا نمی تواند این واقعیت را پنهان کند.

 کمیته اجرایی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) روز سه شنبه با تصویب قطعنامه ای رژیم صهیونیستی را به نقض موازین بین المللی در بیت المقدس و نوارغزه محکوم کرد و خواستار احترام به هویت تاریخی این شهر تاریخی شد.

پویش اعتراض به تخریب منازل مسکونی فلسطینی ها به دست رژیم صهیونیستی، در منطقه قلنسوة به راه افتاد.

درحالی که رژیم صهیونیستی درصدد اجرای طرح های شوم دیگری برای یهودی ساختن بیت المقدس است وحتی می کوشد تا  با عبور ازخطوط قرمزموجود، طرح  تقسیم وتخریب مسجد الاقصی را نیز به اجرا بگذارد، انتشار خبرهایی درخصوص اختلاف میان گروه های فلسطینی، نه تنها به هیچ خوشایند نیست بلکه می تواند نمایانگر فاصله گرفتن گروه های فلسطینی از اهداف مقدسشان درمبارزه برای آزادی سرزمین فلسطین نیز باشد.

اشتراک در صهیونیست ها