عشق

دبیر جشنواره هنر برای صلح گفت:این جشنواره فرهنگی و هنری، محیط زیست توجه ویژه داشته زیرا یکی از ضروریات گسترش فرهنگ صلح است.

کاروانی با هدف اشاعه پیام صلح، عشق و همبستگی اسلامی از سوی مجمع علمای مسلمان «نایروبی»، پایتخت کنیا راه‌اندازی شد.

مولانا جلال الدين بلخي سال ها و قرن هاست که با آثار و اشعار ناب عرفاني و اجتماعي خويش و با ديد و پندار جهاني اش توجه مردمان داراي مذهب ، ملل و نژاد مختلف را به سوي خويش مي خواند. يکي از ويژگي ها و خصوصيت هاي شعر و انديشه او، پندار و گفتارو رفتار اوکه البته بدون ترديد متعلق به همه انسان هاست، بدون در نظر گرفتن سن و سال و دين و مذهب است.

اشتراک در عشق