علمای مسلمان

محمود غورماز رئیس امور دینی ترکیه با اشاره به اینکه امنیت ضامن ثبات سیاسی، محرک فعالیت های اقتصادی، ابداع، شکوفایی و تجارت موفقیت آمیز است، گفت: قرار دادن نام  اسلام در کنار تروریسم در جهان شرم آور است و علمای مسلمان نباید به راحتی از کنار آن بگذرند.

عده‎ای از علمای مسلمان با تشکیل یک گردهمایی در شهر ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی پیشنهاد اعزام گروه هایی از مسلمانان با پیام صلح و دوستی به سراسر دنیا با هدف مقابله با گسترش اسلام‎هراسی را مطرح کردند.

اشتراک در علمای مسلمان