فواد ایزدی

سخنرانی دکتر فواد ایزدی در هم اندیشی پیشبرد صلح عادلانه گذشته ،حال و آینده

سخنرانی دکتر فواد ایزدی در هم اندیشی پیشبرد صلح عادلانه گذشته ،حال و آینده که در اردیبهشت ماه سال 1393 در سالن ایوان تفکر مجمع جهانی صلح اسلامی برگزار گردید.

یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: هندسه جدید جهانی و تحول قدرت سبب شده امروز دنیا در وضعیتی قرار بگیرد که مردم آن مانند دهه های پیش حاضر نیستند از حقوق خود بگذرند و ملت ها بر احقاق حقوق خود تاکید دارند.

اشتراک در فواد ایزدی