معارضان سوری

کارلا دل پونته عضو کمیته تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد مدارکی در دست داریم که نشان می‌دهد معارضان از گاز سارین استفاده کرده‌اند.

اشتراک در معارضان سوری