نامه اعتراض آمیز ایران

نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیر کل این سازمان حمایت رژیم صهیونیستی از تروریست‌ها را محکوم کرد

اشتراک در نامه اعتراض آمیز ایران