نجف لک زایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دومین هم اندیشی تخصصی بازخوانی اندیشه های امام خامنه ای در حوزه صلح و عدالت

دومین هم اندیشی تخصصی بازخوانی اندیشه های امام خامنه ای در حوزه صلح و عدالت امروز در مرکز همایش های بین المللی غدیر در قم برگزار شد.

اشتراک در نجف لک زایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی