نظام جهانی

یک کارشناس مسایل بین الملل در چین می گوید که ضعف سازمان های بین المللی در عرصه نظام جهانی، یکی از عوامل اصلی عدم توفیق در برقراری صلح در سوریه است.

همایش صلح عادلانه درنظام جهانی به مناسبت روز جهانی صلح (21 سپتامبر مصادف با 30 شهریور ماه ) به همت مجمع جهانی صلح اسلامی درمرکز آموزش وپژوهش های وزارت امورخارجه روزشنبه برگزارشد.

سخنرانی دکتر داود عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی

سخنرانی دکتر داود عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی در کنفرانس صلح عادلانه در نظام جهانی به مناسبت روز جهانی صلح

تقدیر از دکتر کدخدایی در همایش "صلح عادلانه در نظام جهانی"

همایش صلح عادلانه در نظام جهانی

دکتر کاظم سجادپور در همایش صلح عادلانه در نظام جهانی

به گزارش مجمع جهانی صلح اسلامی، دکتر کاظم سجادپور صبح امروز در همایش "صلح عادلانه در نظام جهانی" اظهار داشت: ظرفیت ایران به عنوان دولت، ملت، سرزمین و وسعت جغرافیایی، دست کشورمان را در ارایه ایده و وگفتمان برای صلح باز گذاشته است.
 

دکتر زهره الهیان و دکتر طوبی کرمانی در  همایش "صلح عادلانه در نظام جهانی"

 به مناسبت روز جهانی صلح، مجمع جهانی صلح اسلامی  همایش "صلح عادلانه در نظام جهانی"را در مرکز آموزش و پژوهش های وزارت امور خارجه باحضورجمعی از نخبگان و مدیران کشور برگزارنمود.

اشتراک در نظام جهانی