همایش صلح عادلانه

تقدیر مجمع جهانی صلح اسلامی از دکتر کداخدایی

مجمع جهانی صلح اسلامی در همایش صلح عادلانه در نظام جهانی که صبح امروز در مرکز پژوهش های وزارت امور خارجه برگزار شد از دکتر عباسعلی کدخدایی تقدیر کرد.

اشتراک در همایش صلح عادلانه