هواپیمای جاسوسی آمریک

حملات عربستان سعودی به استان های صعده و تعز و نشست سازمان همکاری اسلامی درباره یمن از جمله تحولات مربوط به این کشور به شمار می رود.

اشتراک در هواپیمای جاسوسی آمریک