واکاوی

فضای مجازی و شبکه های اجتماعی این روزها بار دیگر موضوع مورد توجه مسئولین و محافل مختلف فرهنگی و اجتماعی کشور شده است. با توجه به دغدغه های طرح شده، فرصت را مغتنم شمرده و درچند یادداشت به واکاوی این موضوع می پردازیم. امید که بتواند در تعالی بخشی فرهنگی و اجتماعی جامعه موثر واقع شود.

 برای روشن شدن اهداف و انگیزه های حملات اخیررژیم صهیونیسم باید اوضاع جاری را از سه منظر داخل سرزمین های اشغالی ،منطقه و تحولات بین المللی به تفکیک بررسی کرد ...

با به وقوع پیوستن نبرد سوم غزه که بار دیگر اقتدار و شجاعت گروه‌های مقاومت اسلامی را در برابر خوی توحش و کودک‌کشی سگ هار و گرگ درنده‌ی منطقه به نمایش گذاشت، دستاورد و برگ برنده‌ی جدیدی در کارنامه‌ی محور مقاومت اسلامی به ثبت رسید. نبرد قهرمانانه‌ای که بار دیگر فلسطین را به مسئله‌ی اصلی جهان اسلام تبدیل کرد و خباثت دشمن اصلی مسلمانان یعنی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را بار دیگر نمایان ساخت.

اشتراک در واکاوی