ورزش

نچه باشیدن کلمه ورزش در ذهن بسیاری از خوانندگان خطور می کند  این است که وَرزش به مجموعه ای از فعالیت‌ها یا مهارت‌های عادی جسمانی گفته می‌شود که بر پایه یک رشته قوانین مورد توافق همگان و با اهداف تفریحی یا برای مسابقاتی، نشاط شخصی، دستیابی به ورزیدگی، مهارت‌جویی یا آمیزه‌ای از این اهداف انجام می‌گیرد.

سرپرست کاروان ورزشی هر کشور پس از برگزاری مراسم اهتزاز پرچم، یکی از این کاشی های دیوار صلح جهانی المپیک را امضا و متعهد می گردد کشورش را برای ایجاد صلح و پایان بخشیدن به جنگ و تنش دعوت کند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: جوانان بهترین سرمایه و عاملی برای ارتباط گیری موثر و کارآمد به منظور معرفی کشور،ایجاد ارتباط و نشردهنده فرهنگ غنی کشور خود هستند.

مي خواهم با پرچم داري، پيام صلح و دوستي را به همه مردم دنيا برسانم.

نشست تخصصی روز جهانی ورزش در خدمت صلح و توسعه پایدار امروز در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

ایرینا بوکووا مدیرکل یونسکو به مناسبت روز جهانی ورزش برای صلح و توسعه ۱۷ فروردین ۹۴ (۶ آوریل ۲۰۱۵) پیامی به شرح زیر ارائه کرده است:

سرپرست وزارت ورزش و جوانان

سرپرست وزارت ورزش و جوانان، ورزش را چشم و چراغ ملت در دوران جنگ و صلح توصیف کرد و گفت: ورزش در همه ایام عامل پیوند مردم است و به هیچ عنوان این موضوع در دولت یازدهم مورد بی مهری قرار نمی‌گیرد.

دبیر انجمن اندیشه پارسی گفت: طرح ملی سفیر صلح با هدف ارسال پیام صلح مردم ایران به دنیا برگزار می‌شود.

 محمد عليپور رييس فدراسيون انجمن هاي ورزشي

اجلاس ياد شده يكي از نشست هاي پراهميت در عرصه صلح و ورزش است كه امسال با حضور هيات هاي عالي رتبه بيش از ۱۰۰ كشور برگزار خواهد شد.از اهداف مهم اين اجلاس بين المللي، كسب صلح و آرامش در ورزش جهان و استفاده از ابزارهاي فرهنگي و ورزشي براي ايجاد اين مهم است.

اشتراک در ورزش