ویرانی

رویترز در آخرین روز سال ۲۰۱۷ به یکی از مهم‌ترین بحران‌های بشری این سال یعنی آوارگی و کشتار مسلمانان میانمار- پرداخته است.

 

حدود نیمی از ساختمان‌های ویران شده در جنگ مرگبار سال 2014 اسرائیل در منطقه محاصره شده نوار غزه هنوز بازسازی نشده‌اند.

 رژیم صهیونیستی یک سال بعد از کنترل نوار غزه به دست حماس، تمام تلاش خود برای تضعیف و حذف گروههای مقاومت فلسطین در غزه بکار گرفت و در این مدت سه جنگ تمام عیار برای نابودی جنبش حماس آغاز کرد اما...

اشتراک در ویرانی