پایتخت امارات

عده‎ای از علمای مسلمان با تشکیل یک گردهمایی در شهر ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی پیشنهاد اعزام گروه هایی از مسلمانان با پیام صلح و دوستی به سراسر دنیا با هدف مقابله با گسترش اسلام‎هراسی را مطرح کردند.

اشتراک در پایتخت امارات