پکن

هشتمین مجمع صلح جهانی با حضور صاحب نظران و اندیشمندانی 100 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در پکن آغاز به کار کرد.

هفتمین همایش دو روزه جهانی صلح با حضور شماری از مقام ها و شخصیت های سراسر جهان از جمله «کمال خرازی» رئیس شورای راهبرد روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران در پکن آغاز شد.

 

چهارمین مجمع جهانی صلح صبح روز شنبه با حضور برخی از مقامات بلند پایه چین و چند شخصیت خارجی در پکن آغاز شد.

در این اجلاس دو روزه که از 31 خرداد با حضور مقامات ، سیاستمداران و اندیشمندان از 20 کشور جهان آغاز شد ، مسایل جهانی و منطقه ای مرتبط با صلح و امنیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اشتراک در پکن