چهارمین کنفرانس بین‌المللی

 چهارمین کنفرانس بین‌المللی «هنر، موسیقی، ادبیات و مطالعات اسلامی» در هتل هالیدی این (Holiday Inn) شهر دبی در امارات برگزار می‌شود.

اشتراک در چهارمین کنفرانس بین‌المللی