کارگاه آموزشی

دبیر کل اتحادیه جهانی زنان مسلمان، از برگزاری کارگاه آموزشی "زن و خانواده و قوانین مدنی کشورهای اسلامی" در پایان هفته جاری در لبنان خبر داد.

کارگاه آموزشی دیپلماسی و حقوق بشر به همت مرکز مطالعات حقوق بشر و با همکاری کمیسیون حقوق بشر اسلامی در دانشگاه مفید برگزار شد.

کارگاه آموزشی «نقش ارزش‌های فرهنگی در مبارزه با تروریسم و خشونت» از اول تا سوم آذر از سوی دفتر منطقه‌ای آیسسکو در تهران و با همکاری کمیسیون ملی آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه تهران و شورای عالی آموزش و پرورش در پردیس شمالی دانشگاه تهران و مجمع جهانی صلح اسلامی برگزار گردید.

کارگاه تخصصیˈ اخلاق و حقوق بشرˈ روز چهارشنبه در سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم آغاز شد.

اشتراک در کارگاه آموزشی