کتاب «نگرش‌هایی

 کتاب «نگرش‌هایی به اسلام در مطالعات ادیان» به همت مهرداد عباسی به زبان فارسی ترجمه و از سوی انتشارات حکمت منتشر شد.

اشتراک در کتاب «نگرش‌هایی