کمیسر سازمان ملل

 دولت بنگلادش و آژانس پناهجویان سازمان ملل از برنامه میانمار برای بازگرداندن آوارگان روهینگیا انتقاد کردند.

اشتراک در کمیسر سازمان ملل