یوم النکبة از ابتدا تاکنون

صهیونیست‌ها ۷۰ سال با طرح‌های رنگارنگ اشغال، فلسطین را تبدیل به زندان فلسطینیان کرده‌اند. اما امروز زبان مقاومت دمار آنها را درآورده است و دیر نیست زمانی که مقاومت طومارشان را در هم بپیچد.

اشتراک در یوم النکبة از ابتدا تاکنون