2017، سال

سال 2017 کشتار مسلمانان در عراق و سوریه توسط داعش، قتل‌عام مردم بیگناه یمن با سلاح‌های سعودی و قربانی شدن مسلمانان میانمار که همه از مصادیق بارز نقض حقوق بشر بود، نشان داد مدعیان دروغین حمایت از حقوق انسان‌ها کماکان در خواب زمستانی خود فرورفته‌اند. اما سال 2017 تصاویر دهشتناک از نسل‌کشی کودکان، زنان و مردان مسلمان در میانمار، فراوان دیده شد.

اشتراک در 2017، سال