دکتر نادر ساعد

روز جهانی صلح (تعیین 21 سپتامبر) که از قطعنامه 67/36 مورخ 30 نوامبر سال 1981 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشات می گیرد، مجالی برای یادآوری صلح به عنوان یکی از اهداف این سازمان و جامعه بین المللی و مخاطرات فراروی آن است.

بین حقوق بین الملل و نظم نوین جهانی، نوعی دور و تسلسل وجود دارد که در آن، عمدتاً حقوق بین الملل به جای آنکه قادر به ایجاد چنین نظمی باشد، کارکرد متاثر و منفعل خواهد داشت. - See more at:

بین حقوق بین الملل و نظم نوین جهانی، نوعی دور و تسلسل وجود دارد که در آن، عمدتاً حقوق بین الملل به جای آنکه قادر به ایجاد چنین نظمی باشد، کارکرد متاثر و منفعل خواهد داشت. - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930615000536#sthash.J1NrAO6i.dpuf

بین حقوق بین الملل و نظم نوین جهانی، نوعی دور و تسلسل وجود دارد که در آن، عمدتاً حقوق بین الملل به جای آنکه قادر به ایجاد چنین نظمی باشد، کارکرد متاثر و منفعل خواهد داشت.

دولتهایی که در رابطه با حمایت از حقوق مردم فلسطین پیشرو به شمار می روند باید نخستین دولت هائی باشند که این محاکم را در مجموعه جهان اسلام برای تعقیب و محاکمه این جنایات تشکیل دهند.

نشست کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد (نم) با پیشنهاد و ابتکار ایران، در تهران برگزار شد و با صدور بیانیه ای، حمایت 45 عضو این جنبش از طریق وزاری خارجه آنها به صورت رسمی اعلام گردید.

دکتر نادر ساعد

شورای امنیت در ادامه قطعنامه های صادره بعد از حوادث 11 سپتامبر،  دو قطعنامه جدید را بر اساس فصل هفتم و علیه تروریسم طالبان و القاعده (و شعب و شاخه های آن) تصویب کرده است که در نوع خود، بی نظیر است.

نظام بین‏ المللی و شبکه روابط میان بازیگران در این نظام، دارای فرصت‏ها و تهدیدهائی است که شناسائی و سنجش آنها، یکی از اصول اساسی سیاستگذاری امنیت ملی محسوب می شود.

دکتر نادر ساعد

کمیته سازمان‌های مردم‌نهاد سازمان ملل متحد، کمیته‌ای دائمی در زیرمجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان (اکوسوک) است که از سال 1946 تأسیس شده است.

منشور سازمان ملل متحد که محصول توافق قدرت‌ها در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم است، به یکی از مهم‌ترین مسائلی که توجه نکرد، محل استقرار مقر این سازمان بود. به همین دلیل، اولین نشست مجمع عمومی این سازمان که به انتخاب دبیرکل و تشکیل دیگر ارکان آن انجامید، در شهر وست منیستر انگلستان برگزار شد.

مذاکرات تیم کارشناسی هسته‌ای ایران و گروه 1+5 دیروز خاتمه یافت و اعضای ایرانی این مذاکرات، از پایان خوش آن سخن گفتند و تلویحاً از نتایج توافق‌های حاصله -که به عنوان همسویی و درک مشترک تعبیر شده است- ابراز رضایت کرده‌اند.

دکترنادر ساعد

نشست فصلی شورای حکام آژانس روز جمعه قبل در شرایطی خاتمه یافت که انتظار می‏رفت غرب در سایه ادعاهای حمایت از آژانس، همکاری‌های ایران در اجرای موافقتنامه‌های تهران و ژنو را تأیید نماید. اما این بار نیز همان بازی یک بام و دو هوای امریکایی‌ها در کنار اتهامات رژیم‌صهیونیستی ادامه یافت و بدگمانی و اعلام انتظارات مجدد و مشدده، به اوج رسید.

صفحه‌ها

اشتراک در دکتر نادر ساعد