فیلم

سخنرانی دکتر عامری در هم اندیشی پیشبرد صلح عادلانه

سخنرانی دکتر عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی در هم اندیشی پیشبرد گفتمان صلح عادلانه گذشته، حال و آینده در اردیبهشت ماه سال 1393

سخنرانی دکتر حجت الله ایوبی در هم اندیشی پیشبرد صلح عادلانه گذشته ،حال و آینده

سخنرانی دکتر حجت الله ایوبی در هم اندیشی پیشبرد صلح عادلانه گذشته ،حال و آینده که در اردیبهشت ماه سال 1393 در سالن ایوان تفکر مجمع جهانی صلح اسلامی برگزار گردید.

سخنرانی دکتر فواد ایزدی در هم اندیشی پیشبرد صلح عادلانه گذشته ،حال و آینده

سخنرانی دکتر فواد ایزدی در هم اندیشی پیشبرد صلح عادلانه گذشته ،حال و آینده که در اردیبهشت ماه سال 1393 در سالن ایوان تفکر مجمع جهانی صلح اسلامی برگزار گردید.

شکستن بغض در گلو مانده کودک بحرینی

فیلم ارائه شده، قسمتی از سخنان کودکان بحرینی خطاب به مردم جهان به خصوص فعالان حقوق بشر است...

سخنرانی دکتر داود عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی

سخنرانی دکتر داود عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی در کنفرانس صلح عادلانه در نظام جهانی به مناسبت روز جهانی صلح

اشتراک در فیلم