شکستن بغض در گلو مانده کودک بحرینی

فیلم ارائه شده، قسمتی از سخنان کودکان بحرینی خطاب به مردم جهان به خصوص فعالان حقوق بشر است...

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید