مناسبت ها

شورای امنیت و مقابله جامع با تروریسم در پرتو قطعنامه های 17 ژوئن 2014

شورای امنیت در ادامه قطعنامه های صادره بعد از حوادث 11 سپتامبر،  دو قطعنامه جدید را بر اساس فصل هفتم و علیه تروریسم طالبان و القاعده (و شعب و شاخه های آن) تصویب کرده است که در نوع خود، بی نظیر است.
این قطعنامه ها به ترتیب قطعنامه 2160 و 2161 مورخ 17 ژوئن 2014 (27 خرداد 1393) ذیل عنوان «تهدیدهای ناشی از اقدامات تروریستی بر صلح و امنیت بین المللی» و با استناد به فصل هفتم منشور تصویب شده اند.
این قطعنامه ها از منظرهای مختلف، در مقایسه با سایر مصوباتی که طی 14 سال گذشته علیه تروریسم به تصویب رسیده است، بدیع و بی نظیر است. شورا در مورد طالبان با اینکه از اغلب تدابیر مرتبط با القاعده هم استفاده کرده است اما در کل، نگاه خفیف تری دارد. به تعبیر دیگر، در مقدمات قطعنامه مربوط به طالبان، بارها از صلح و آشتی این گروه با دولت مرکزی و مذاکرات صلح با همه فرازها و فرودهای آن، به صورت استقبال و تشویق یاد کرده است. در واقع، طالبان با اینکه یک گروه تررویستی است اما سابقه تشکیل دولت قانونی در افغانستان و ارتباطات گسترده رسمی آن با دولتهای منطقه و همچنین حضور در فرایندهای صلح افغانستان و پاکستان نوعی جلوه بازیگری و منش دیپلماتیک را نیز به این گروه داده است. این گروه به رغم تروریستی بودن، کارهای خوبی در عرصه پذیرش صلح انجام داده که از نظر شورا و با تاکید بر اعاده امنیت به افغانستان شایسته توجه بوده است. در کل، شورا تفاوت در تعبیر و توصیف طالبان را در مقایسه با القاعده درنظر داشته است. بر این اساس، برخورد با القاعده بسیار شدیدتر است و هیچ گونه اغماضی نسبت به این گروه در دیدگاه شورا وجود ندارد.
شورا با تصویب این دو قطعنامه آن هم به بهانه «وضعیت افغانستان»، در راستای یک هدف مشخص اقدام کرده و آن «حصر گروههای تروریستی در منطقه» یا جلوگیری از تردد آنها از مرزهای بین المللی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *