کنفرانس ها

نسل کشی تدریجی در فلسطین اشغالی

دکتر توکل حبیب زاده از حقوقدانان برجسته کشور در نشست کیفرخواست رژیم صهیونیستی بیان داشتند که در طول تاریخ نسل کشی تدریجی در فلسطین اشغالی صورت  می گیرد.در خصوص کیفر خواست علیه رژیم صهیونیستی در درجه اول شورای امنیت باید وظیفه خود را درقبال غزه انجام بدهد که مششخص است امریکا هر گونه مجازات  علیه رژیم صهیونیستی را وتو خواهد کرد.وی در ادامه این نشست گفت: اگر شورای امنیت نتواند وظیفه خود را محکم و صریح انجام دهد، مجمع عمومی باید بر اساس قطعنامه 377 (اتحاد برای صلح) وارد عمل شود.در ادامه ایشان افزودند که تمامی دادگاه های ملی هم صلاحیت رسیدگی به شکایات و مجازات علیه رژیم صهیونیستی را دارند. با توجه به اصل تضمین به رعایت در ماده 1 مشترک کنوانسیون باید توجه داشته باشیم ،کشورهای جامعه بین المللی وظیفه دارند به حمایت از مردم فلسطین در چارچوب مسئله مربوط به تضمین رعایت انجام دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *