گزارش ها

نشست مشترک مجمع جهانی زنان ایثارگر دوستدار صلح با مجمع جهانی صلح اسلامی

اولین نشست مشترک مجمع جهانی صلح اسلامی با  اعضای مجمع زنان ایثارگر دوستدار صلح با حضور دبیر کل مجمع جهانی جناب آقای دکتر داود عامری ،دکتر ساعد ،آقای باقری و سرکار خانم حسینی مدیر مجمع زنان ایثارگر دوستدار صلح،خانم دکتر بهبودی، غلامی،علی محمدی،سعیدی ، آقای دکتر علایی ، خسروآبادی و ….در روز شنبه ساعت 15به میزبانی مجمع جهانی صلح اسلامی برگزار شد.
در ابتدای این نشست سر کار خانم حسینی مدیر مجمع زنان ،هدف از تاسیس مجمع زنان ایثارگر دوستداررا ایجاد بستر مناسب در خصوص بهره گیری از متفکران، اندیشمندان برجسته ادیان اسلامی و الهی و سایر صاحب نظران در خصوص گسترش صلح جهانی دانست .همچنین ایشان تاکید نمودند که در آینده نزدیک این مجمع درصدد برگزاری کنفرانس زنان صلح و ایثار در تهران با هدف ارایه نقش موثرزنان در ایجاد صلح در جهان و تقویت مشارکت فعال و موثر آنان در تثبیت صلح و دوستی در چهار محور اساسی 1- صلح درونی -2 صلح در خانواده3 -صلح در جامعه و4- صلح بین المللی می باشند در همین راستا از مجمع جهانی صلح اسلامی  در زمینه برگزاری کنفرانس ، همکاری و مساعدت علمی و فرهنگی راخواستار شدند.
در ادامه نسشت دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی آقای دکتر عامری به فعالیت های علمی ، فرهنگی  و اجرایی مجمع جهانی صلح اسلامی درسطح داخلی ،منطقه ای و بین المللی اشاره داشتند . ایشان براین نکته تاکید داشتند که به ادبیات و مفهوم  واژه صلح توجه خاصی  باید داشت زیرا ادبیات و خاستگاه اسلامی با صلح همراه می باشد. استفاده از واژه صلح با معنایی که بتواند تبدیل به سلاحی برنده برای تعامل انسان و جامعه جهانی شود بسیار حائزاهمیت می باشد.وی بر این نکته تاکید کردند که مجمع جهانی صلح اسلامی به عنوان یک سازمان مردم نهاد غیر دولتی با نخبگان  داخلی و خارجی  در تعامل می باشد زیرا  از طریق نخبگان می توان با تمامی جامعه در ارتباط بود.همچنین ایشان بر این نکته اذعان داشتند که باید ظرفیت های علمی و نخبگی زنان در داخل کشورشناسایی شود و از آنان در سطح بین المللی برای ارتقاء و توانمند سازی مباحث  صلح و زنان در ابعاد مختلف حمایت به ععمل آورد.ایشان در ادامه تصریح نمودند که  با فعالیت های علمی ، فرهنگی و اجرایی  مجمع جهانی زنان ایثارگر دوستدار صلح  همکاری خواهد داشت واز ایده ها ، اندیشه ها و باورهای مشترک این مجموعه در مباحث علمی و فرهنگی در مجمع جهانی صلح اسلامی استفاده خواهد شد.
دکتر نادر ساعد دبیر دپارتمان دانشگاهیان  مجمع جهانی صلح اسلامی در این نشست بر این نکته تاکید داشتند که باید در ابتدا جهت گیری روشن و شفاف در زمینه  ادبیات صلح داشت و از ظرفیت ها و ایده ها در جهت تولید ادبیات و واژهای مختلف در سطح جهانی استفاده نمود.
درادامه این نشست سرکار خانم دکتر بهبودی به ادبیات و مفهوم سازی صلح در سطح ملی اشاره داشتند و بر این نکته تاکید کردند که باید تمامی علوم به واژه صلح با نگاه متخصصانه خود به تولید ادبیات بپردازند  همچنین وی بر این امر اعتقاد داشتند که باید برای آموزش صلح در سطح ملی از زمان کودکی آغاز به کار کرد و این امر از طریق کتاب و غیره می تواند پیام صلح را بنیادی نماید.
آقای دکتر علایی  از اعضای مجمع زنان ایثارگر دوستدار صلح در ادامه به ایراد سخنرانی پرداختند ایشان بر این نکته تاکید داشتند که برای تشویق و حمایت از صلح باید بر 3 نکته تاکید داشت:

  1. پیشبرد بحث صلح از طرف یک سازمان غیر دولتی کار جدید و در نوع خودش بدیع می باشدوبه خود صلح و حتی فرهنگ در جامعه ایرانی کمک خواهد کرد.
  2. طرح بحث صلح در قالب ایثار بسیار حائز اهمیت می باشد و یکی از ویژگی صلح درونی می باشد.
  3. کنفرانس های داخلی و بین المللی  در واقع نشان از  تصویر توانمدسازی زنان ایرانی در سصح بین الملل می باشد.

ایشان در ادامه افزودند که تمامی تلاش این مجموعه توانمند سازی نقش زنان ایرانی در ابعاد مختلف در سطح جهان می باشد.
در پایان این نشست دکتر عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی اظهار داشتند که که  مجمع جهانی زنان ایثارگر دوستدار صلح می توانند فصل تازه ای را با مجمع جهانی صلح اسلامی آغاز نماید و مجمع جهانی صلح اسلامی از ایده ها ، اندیشه ها و باورهای مشترک این مجمع  حمایت به عمل می آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *