مناسبت ها

نظری به ورزش، آموزش و صلح

دوران تحصیل امروزه چیزی نیست جز افسانه ای در حال وقوع در خط مقدم به نحوی که اشکال مختلف خشونت در 4 گوشه جامعه کنونی بوضوح دیده میشود.
خشونت در سیستم اقتصادی اجتماعی در سیر تداومی آن که محرک فقر و بدبختی آحاد جمعیت جهان است.
خشونت نظامهای سیاسی ، که از سوی دولی که خواهان ایفای نقش نمایندگی برخلاف نظر جامعه مدنی مبنی بر رفتار اخلاقی، مشارکت مردم سالاری، احترام و قدرت تساهمی است ، اعمال میشود.
خشونت روزمره که در فضاهای جمعی و خصوصی بروز پیدا میکند همچنان در فعالیت ها درمحیطهای کاری و نقاط تفریحی ، مدارس و محل های اجتماعی دیده میشود.
بطور خلاصه باید گفت که شرایط اقتصادی و اجتماعی که عامل به حاشیه رانده شدن و شکافهای طبقاتی اجتماعی است ، انواع خشونت را که منشا آنها بی عدالتی، نابرابری، و هراس است، به جامعه تزریق میکند. حتی جشن های ورزشی نیز اغلب به جای اینکه فضاهای دوستانه برای لذت بردن از اوقات خوش باشد به صحنه های خشونت بار تبدیل میشوند.
در سالهای اخیر این مسئله بطور وسیع و گسترده در مسابقات فوتبال و دیگر ورزش ها دیده میشود.
ساخت این ارزش ها، دفاع و شناسایی خود گردانی ملل، حق برخورداری از صلح بعنوان یک حقوق بشر و احترام به سیستم حقوق بین الملل، یادگیری مساعی اجتماعی و جمعی آحاد بشر به همراه تاریخ بمنظور ایفای نقش در تحولات فرهنگی، اقتصادی، سایسی و اجتماعی.
در جهان امروز کشورها مصمم هستند که به “تیمهای فوتبال خوب” روی آورند بطوریکه هر بازیکن فوتبال در جایگاه خود در کسب نتیجه و امتیاز نقش داشته باشد و بدینترتیب سهم خود را در ارتباط با هماهنگی، همکاری، و همبستگی بین المللی ادا نماید. تیمهای فوتبالی که همواره در صدد ایفای نقش منصفانه هستند به یکدیگر احترام میگذارند و خالق درسهای حیاتی برادری و تفاهم میباشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *