پروفسور آلیشیا کابزودو ،عضو دفتر صلح بین‏ المللی ژنو و از نخبگان مرتبط با مجمع

از نظر غرب صلح یک ارزش کمی است یعنی صلح بیشتر، بهتر اما از نظر شرق و یا از نظر کشورهای در حال توسعه صلح یک ارزش کیفی است که بر اساس عدالت سنجیده می‏شود. واقعاً لازم است که غرب بداند کشورهای در حال توسعه فقط صلح را نمی خواهند بلکه خواهان صلح عادلانه هستند.

اشتراک در پروفسور آلیشیا کابزودو ،عضو دفتر صلح بین‏ المللی ژنو و از نخبگان مرتبط با مجمع