دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی : علم دستاورد همگانی و متعلق به همه اقوام و ملت‌هاست و همگان حق بهره‌مندی از آن را به صورت عادلانه دارند

داود عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت 19 آبان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه در طی مصاحبه گفت : علم دستاورد همگانی و متعلق به همه اقوام و ملت‌هاست و همگان حق استفاده عادلانه از آن را دارند.
وی ادامه داد :صلح، عدالت و امنیت و سلامت جهانی صلح و عدالت را یکی از آرمان های بزرگ بشری دانسته که ساختارها و قوانین وضع شده بشر در جهت تحقق آن با موفقیت همراه نبوده است.
وی پنج عامل را در چرایی عدم موفقیت بشر در نهادینه سازی صلح و عدالت بر شمردند.
۱- نبود تعاریف دقیق و مورد اتقان کارشناسان و نخبگان جهان در حوزه صلح و عدالت
۲- بی توجهی به نقش عدالت در ساخت صلح و پایداری آن
۳- بی توجهی به مسئولیت‌ها و نقش نخبگان و سازمان های مردم نهاد درنهادینه
صلح و عدالت درجهان
۴- نبود نگاه همه‌جانبه به صلح و عدالت
۵- ضعف در تحلیل وآسیب شناسی اقدامات ،دانست
ایشان در ادامه به یکی از مفاهیم مهمی که در نگاه همه جانبه به صلح و عدالت مغفول مانده یعنی موضوع عدالت علمی که در توسعه جوامع و بهره مندی عادلانه از فرصت‌ها در جهان بسیار مهم و اساسی است اشاره نمودند.
وی ضمن بیان این مطلب که علم دستاورد همگانی و متعلق به همه اقوام و ملت‌هاست و همگان حق بهره‌مندی از آن را به صورت عادلانه دارند بر مسئله چالش برانگیز جهان معاصر یعنی تبعیض علمی( آپارتاید علمی) تاکید نموده و سرمایه‌گذاران، شرکت‌های چند ملیتی و بعضی از قدرت‌ها و دولت‌ها را که برای تحمیل اراده خود بر ملت‌ها و دولت‌ها از توزیع عادلانه خودداری کرده و امکان بهره مندی را به همه نمی دهند مورد اشاره قرار دادند.
ایشان در ادامه به نمونه تحریم‌های علمی و فناوری اعمال شده در حوزه‌های انرژی هسته‌ای دارویی تعاملات علمی در دانشگاهها و مراکز علمی که نسبت به بعضی کشورها و ملت‌ها اعمال شده به خصوص در جریان شیوع بیماری کرونا اشاره نمودند.
 

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید