جواد محمدی :محدودیت در تعاملات علمی و فناوری و اقتصادی دو لبه یک قیچی هستند

دکتر جواد محمدی دبیر هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی طی مصاحبه ای با مجمع جهانی صلح اسلامی  به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه گفت :محدودیت در تعاملات علمی و فناوری و اقتصادی دو لبه یک قیچی هستند که رشد علم و فناوری و اقتصاد کشور را هدف گرفتند.
وی ادامه داد : آپارتاید انواع مختلفی دارد. از جمله آپارتاید مذهبی، آپارتاید فرهنگی، آپارتاید جنسی، آپارتاید علمی و فناوری که یکی از مهمترین انواع آپارتاید یعنی آپارتاید مذهبی را در اسرائیل می بینیم که در چشم جهانیان خود را نشان می دهد و در دنیای غرب که امروزه ادعای حقوق بشر را دارند، این موضوع حمایت می شود و دنیای غرب چشمش را به روی این آپارتاید بسته است.
وی افزود: از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی ایران، در تحریم و آپارتاید علمی بودیم. بخصوص در رشته های فناوری بالا. اتفاقاً در هر رشته ای که تحریم بیشتری بودیم و مورد اعمال آپارتاید در حوزه علم و فناوری بودیم، با اتکا به محققین و دانشمندان و استعدادهای برتر کشورمان رشد بیشتری داشتیم.
محمدی گفت: محدودیت در تعاملات علمی و فناوری و اقتصادی دو لبه یک قیچی هستند که رشد علم و فناوری و اقتصاد کشور را هدف گرفتند. اگر کشوری در این دو حوزه محدود شود، در حوزه فرهنگی هم پیامش به سختی منتقل می شود. یکی از علل آپارتاید علمی و محدودیتهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری از پیام فرهنگ جمهوری اسلامی ایران است. پیامی که دنیای غرب چند صد سال به دنبال القاء آن در تمام جوامع بشری بوده که همان سکولاریسم است و جمهوری اسلامی در مقابل این تفکر حکومتی را بنیانگذاری کرد که دین و آموزه های آن را وارد جامعه کند و نشان داد که این نوع و مدل حکومت موفق است.
ایشان گفت : با وجود تمام فشارها و تحریم ها، آموزه های اسلام ناب محمدی و مکتب امامت و اهل بیت در کشور ما سبب شده که علم و فناوری مان را بتوانیم به راحتی در اختیار مردم کشورهای مختلف دنیا قرار دهیم.
دکتر جواد محمدی دبیر هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی: امروزه مقالات علمی ما به سختی چاپ می شوند و دسترسی ما به منابع علمی دنیا بسیار محدود شده است. به علت شرایط سختی که دشمنان ایجاد کرده اند، حضور ما در مجامع بین المللی هم خود به خود کمرنگ شده و دشمنان هم به این خاطر توری پهن کرده اند تا کشور را از نخبگان و دانشمندان تهی کنند و استعدادهای ما به خارج از این مرز مهاجرت کنند. در این شرایط، ما نباید تحقیق و پژوهش و علم و فناوری را کمرنگ کنیم، زیرا یکی از مهمترین راههای رشد کشور تحقق اقتصاد دانش بنیان است که در آن، علم و فناوری نه تنها در دانشگاه ها بلکه در شرکتهای بزرگ صنعتی به صورت هم افزا در خدمت پیشرفت کشور قرار می گیرد.
وی در پایان گفت: در دنیای کنونی دوری از فرهنگ و آموزه های اسلام ناب محمدی و ادیان الهی و آموزه های ادیان الهی یکی از علل و عوامل گرایش بشر به سمت سکولاریسم است. نتیجه سکولاریسم هم وضعیت دنیای امروز در میان کشورهای غربی و شرقی است.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید