فراخوان کنفرانس بین المللی مکتب شهید سلیمانی و تمدن نوین اسلامی

با توجه به برگزاری اولین و دومین کنفرانس با تمرکز بر نقش شهید سلیمانی در توسعه امنیت، عدالت و صلح منطقه ای و جهانی و استقبال نخبگان و جوامع مختلف با در نظر گرفتن شرایط مهم منطقه و جهان و همچنین نقش بی بدیل شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مبارزه با تروریسم که همگان، حتی قدرت های استکباری بر آن اذعان دارند، و ضرورت تبیین مکتب آن شهید و آثار آن برای راهیابی به سوی تمدن نوین اسلامی، کنفرانس بین المللی «مکتب شهید سلیمانی و تمدن نوین اسلامی» را برگزار نماید.
محورهای سومین کنفرانس بین المللی مکتب شهید سلیمانی و تمدن نوین اسلامی به شرح ذیل می باشد :
1. نقش شهید سلیمانی در ساخت امنیت ،عدالت و صلح در منطقه و جهان
1-1- اندیشه صلح و عدالت  در نگاه امام خامنه ای و تاثیر آن در اندیشه های شهید سلیمانی
1-2- نقش شهید سلیمانی در استقرار صلح عادلانه و امنیت در منطقه غرب آسیا
1-3- صلح، عدالت و امنیت در مکتب شهید سلیمانی
1-4- نقش شهید سلیمانی در ارتقای صلح و امنیت منطقه و جهان اسلام
1-5- راهبردهای شهید سلیمانی برای وحدت و تعامل میان ملت های مسلمان و منطقه
1-6- آینده پژوهشی صلح، عدالت و امنیت منطقه ای پس از شهید سلیمانی با نگاه به گام دوم انقلاب
2. اندیشه و مدیریت در مکتب شهید سلیمانی
2-1- بررسی ابعاد نظری و مدیریتی مکتب سلیمانی
2-2- شاخص ها و ویژگی های مدیریتی شهید سلیمانی
2-3- تبینن نظامات اندیشه ای ، اعتقادی و مدیریتی مکتب شهید سلیمانی
2-4- گفتمان سازی و جریان سازی مکتب  شهید سلیمانی در منطقه
2-5- مکتب شهید سلیمانی، الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن ساز
2-6- مدیریت تراز تمدنی در مکتب شهید سلیمانی
2-7- اندیشه شهید سلیمانی و جامعه نخبگانی در جهان اسلام
3. تمدن نوین اسلامی  وشهید سلیمانی
3-1- معنویت و عقلانیت؛ پایه‌های مهم تمدن نوین اسلامی در مکتب سلیمانی
3-2- شهید سلیمانی و نظم نوین انقلابی تمدن ساز در منطقه
3-3- چالش های اساسی تمدن نوین اسلامی از منظر شهید سلیمانی
3-4- نقش و جایگاه رهبری در جامعه مطلوب و تمدن نوین اسلامی از نظر شهید سلیمانی
3-5- ویژگی ها و شاخص های جامعه اسلامی در تمدن نوین اسلامی از دیدگاه شهید سلیمانی
4. شهید سلیمانی آرمان فلسطین ،مقابله با تروریسم وگفتمان مقاومت
4-1- گفتمان مقاومت، شهید قاسم سلیمانی و دیپلماسی اسلامی
4-2- گفتمان مقاومت شهید سلیمانی و منطقه غرب آسیا
4-3- نقش سردار سلیمانی درپایدارسازی آرمان فلسطین
4-4- فرهنگ تمدن ساز مقاومت در اندیشه و عمل شهید سلیمانی
4-5- نقش شهید سلیمانی در ایجاد روحیه و اراده مبارزه با تروریسم 
4-6- نقش شهید سلیمانی در ارتقای قدرت بازدارندگی جبهه مقاومت و جهان اسلام
4-7- شهید سلیمانی و جهانی شدن فرهنگ مقاومت

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس:

سایت اینترنتی: www.iwpeace.com  وwww.salamnews.ir

پست الکترونیک: culturalconference@gmail.com

تلفن: 982188535248+                                فکس: 982188535247+

 

 دبیر خانه کنفرانس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خ ابن یمین، خ سروش، کوچه شهید باقر حبیبی، پ 14

 

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید