اخبار

  • روحاني، حامل پيام صلح و دوستي ملت ايران براي جهانيان

    حضور رئيس جمهوري اسلامي ايران در مجمع عمومي سازمان ملل در روزهاي پيش رو، فرصتي براي ابلاغ پيام صلح و دوستي ايرانيان به جهان و يادآوري بد عهدي دولت آمريکا و زيرپا گذاشتن تعهدات بين المللي توسط اين کشور است.

  • سازمان ملل متحد و اقدام برای حفظ صلح ، انجام رسالت ذاتی یا خیانت

    دیرزمانی است که ملل، فرهنگ ها و ادیان توحیدی، صلح و عدالت را به عنوان بخشی مهم از شاخص های زندگی متعالی انسان و جامعه بین المللی مطالبه کرده و بشریت را به این مسیر فراخوانده اند.

  • «ترامپ» تهدیدی علیه صلح و امنیت در جهان

    صلح، عدالت، امنیت و حفظ کرامت انسانی مفاهیمی ارزشمند و دیرپا در جامعه بشری هستند که از دغدغه‌های جدی انسان‌ها در طول تاریخ بوده‌اند و از این رو، ساختن جهانی سرشار از عدالت، آرامش و همزیستی مسالمت‌آمیز، همواره آرمانی بزرگ برای بشریت به شمار می‌آمده است.

کارگروه ها