اخبار برگزیده

مجمع جهانی صلح اسلامی

برنامه ها

هم اندیشی
حقوق بشر، ایران ستیزی و دیپلماسی عمومی

با عنایت به وقایع و حوادث اخیر در کشور و تحرکات سازمان یافته دشمنان در خارج از کشور و تلاش آنها برای اجماع سازی در افکار عمومی جهانی با بهره‌گیری از تحرکات دشمنان و مخالفان خارج نشین جمهوری اسلامی ایران، که به صورت جدی تلاش دارند پروژه‌های ایران ستیزی را طراحی و در بستر مسایل حقوق بشری پیاده سازی نمایند، مجمع جهانی صلح اسلامی در نظر دارد برای بررسی موضوع با حضور نخبگان و صاحب نظران «هم‌اندیشی حقوق بشر، ایران ستیزی و دیپلماسی عمومی» را با نگاه به طراحی راه های پیش رو به ویژه اقدامات دیپلماسی عمومی، فرهنگی و نخبگی برگزار نماید.

همایش
دیپلماسی فرهنگی

مجمع جهانی صلح اسلامی با توجه به مطالعات انجام گرفته در کمیته‌های علمی و فرهنگی و همچنین درک اهمیت دیپلماسی فرهنگی در آینده ارتباطات بین‌المللی و نقش نخبگان در آن و لزوم مهندسی و نگاه آینده پژوهانه به این مهم در توسعه ارتباطات جمهوری اسلامی ایران در حال و آینده؛ با مشارکت تعدادی از ‌سازمان‌ها و ارگان‌های فعال در این حوزه و با نگاه به آماده‌سازی فضای نخبگانی به کنفرانس بین‌المللی فرهنگی تهران، همایش «دیپلماسی فرهنگی؛ شبکه نخبگانی دیپلماسی فرهنگی، مهندسی و آینده‌پژوهی تمدنی» را در سی‌ام خرداد ماه ۱۴۰۱ در سالن اجلاس سران برگزار کرد.

آگهی و تبلیغات

گالری تصاویر