آمریکایی

اتحاد سعودی- اسراییلی و نئومحافظه کاران آمریکایی از چارچوب توافق به دست آمده درمورد راه حل صلح آمیز برای برنامه هسته ای ایران خشمگینند، اما این توافق برای کسانی که نیاز به پایان یافتن جنگهای جاری در خاور میانه را احساس می‌کنند، امیدوار کننده است.

ایالات متحده آمریکا که خود را داعیه دارحقوق بشر می داند و همواره دیگر کشورها را متهم به نقض حقوق روزنامه نگاران و فعالان سیاسی می کند،انتقاد یکی از فعالان صلح آمریکایی را تاب نیاورده است.

سازمان‌های اسلامی بریتانیا پس از انتشار فیلم کشته شدن جیمز فولی، خبرنگار و عکاس آمریکایی به دست داعش، اقدامات تروریستی این گروه را محکوم کرده و وحشیانه و غیراسلامی خواندند.

اشتراک در آمریکایی