امین زاده

دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت یازدهم در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت بر اجراسازی  فرهنگ صلح عادلانه در جهان تاکید کرد.

الهام امین زاده عضو شورای راهبری مجمع جهانی صلح اسلامی هم در این همایش با طرح این پرسش که به چه افرادی جایزه صلح نوبل می دهند، گفت: معمولا افرادی که در صلح همکاری بین المللی داشته و گامی در این باره برداشته باشند، جایزه صلح نوبل دریافت می کنند که درسال ۲۰۱۹ این جایزه به نخست وزیر اتیوپی رسید.

 معاون حقوقی رئیس‌‌جمهور با بیان اینکه حقوق بشر باید به صورت یکنواخت و بی‌طرفانه وجود داشته باشد و نسخه غربی نباید بر دنیا تحمیل شود، گفت: باید نهادی باشد که کشورهای ناقض حقوق بشر را مورد خطاب و تنبیه قرار دهد.

دکتر الهام امین زاده عضو کمیته علمی مجمع جهانی صلح اسلامی

دکتر الهام امین زاده می گوید: سوء استفاده ازحقوق بشر تبدیل به مسلک و رویه غربی ها شده و هر که با این مسلک و رویه همسو و همراه نباشد محکوم به مبارزه است و به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته می شود.

اشتراک در امین زاده