شهادت

جمعیت "همبستگی اسلامی" در عربستان تأکید کرد، "مرسی آل ربح" در این عملیات به دست نیروهای امنیتی وزارت کشور در شهر "التوبی" شهید شد. این نیروها وی را از ناحیه سر هدف گلوله قرار دادند.

مجمع جهاني صلح اسلامي با صدور بيانيه‌اي درباره شهادت الشربيني در دادگاهي در آلمان اعلام كرد: عمق فاجعه در اين است كه نه تنها پليس در برابر تهاجم متهم به شاكي واكنشي نشان نداده، بلكه همسر شاكي را هدف گلوله قرار داده است.

صفحه‌ها

اشتراک در شهادت