عربستان

مرکز حقوق بشر شرق در عربستان به دنبال صدور حکم ۱۷ سال زندان برای دو فعال سیاسی شیعه، خواستار دخالت جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های حقوقی جهت توقف احکام خود سرانه در این کشور شد.

جمعیت "همبستگی اسلامی" در عربستان تأکید کرد، "مرسی آل ربح" در این عملیات به دست نیروهای امنیتی وزارت کشور در شهر "التوبی" شهید شد. این نیروها وی را از ناحیه سر هدف گلوله قرار دادند.

بیش از 180 نفر در منزل یکی از شهروندان شهر «بریده» برای برگزاری تجمع و بررسی راه های تشدید اعتراضان برای آزادی زنان بازداشت شده تجمع کردند.

دیده بان حقوق بشر در گزارشی با اشاره به اعدام اخیر پنج شهروند یمنی در شهر جیزان، در جنوب غربی عربستان که به قتل و سرقت متهم بودند، اعلام کرد: مقامات عربستانی بار دیگر به دلیل ادامه مجازات اعدام در این کشور به ویژه اعدام پنج شهروند یمنی و جداکردن سرهایشان از بدن ، در صدر اخبار قرار گرفت.

صفحه‌ها

اشتراک در عربستان