عربستان

بیش از 180 نفر در منزل یکی از شهروندان شهر «بریده» برای برگزاری تجمع و بررسی راه های تشدید اعتراضان برای آزادی زنان بازداشت شده تجمع کردند.

دیده بان حقوق بشر در گزارشی با اشاره به اعدام اخیر پنج شهروند یمنی در شهر جیزان، در جنوب غربی عربستان که به قتل و سرقت متهم بودند، اعلام کرد: مقامات عربستانی بار دیگر به دلیل ادامه مجازات اعدام در این کشور به ویژه اعدام پنج شهروند یمنی و جداکردن سرهایشان از بدن ، در صدر اخبار قرار گرفت.

صفحه‌ها

اشتراک در عربستان