مسلمانان

رصدخانه مبارزه با اسلام هراسی فرانسه اعلام کرد : در طول هفته اخیر 30 پیام ضد اسلامی به مساجد سراسر فرانسه ارسال شد که حاوی عبارت های موهن به مسلمانان بودند.

آرام كشيشيان اول در ششمین دور گفتگوی اسلام و مسیحیت ارمنی در بیروت گفت: زمانی كه از صلح صحبت می كنيم بايد عدالت را هم مطرح كنيم، چرا كه صلح بدون عدالت امكان‌پذير نيست.

 دبیرکل سازمان همکاری اسلامی ضمن اعلام پایبندی این سازمان به مساله مبارزه با تروریسم و تندروی گفت: این مسلمانان هستند که بیشترین آسیب را از تروریسم می‌بینند.

کارشناس سیاسی تاجیک معتقد است که هدف غرب از دنبال کردن پروژه اسلام‌هراسی رسیدن به مرحله اسلام‌ستیزی است و قتل 3 جوان مسلمان در آمریکا با این انگیزه صورت گرفته است.

کارشناس سیاسی تاجیک معتقد است که هدف غرب از دنبال کردن پروژه اسلام‌هراسی رسیدن به مرحله اسلام‌ستیزی است و قتل 3 جوان مسلمان در آمریکا با این انگیزه صورت گرفته است.

ستاد حقوق بشر با صدور بیانیه ای، قتل سه دانشجوی مسلمان در آمریکا را محکوم کرد و در خصوص ادامه سیاست های تبعیض آمیز و اسلام هراسانه دولت های غربی هشدار داد.

ایاد مدنی دبیر کل سازمان همکاری اسلامی جنایت کشته شدن سه جوان مسلمان در کارولینای شمالی را محکوم کرد.

سه جوان مسلمان در آمریکا قربانی نفرت افراطیون از اسلام شدند. گرچه در آمریکا قتل، اقدامی غیر معمول تلقی نمی شود، اما کشته شدن سه دانشجوی مسلمان توسط همسایه نژاد پرست، بار دیگر توجهات را به پدیده اسلام ستیزی در آمریکا جلب کرد .

اخلال مسیحیان صهیونیست در تجمع صلح‌آمیز مسلمانان تگزاس گروهی از مسیحیان افراطی طرفدار رژیم صهیونیستی با حضور در تجمع قانونی و صلح‌آمیز مسلمانان ساکن تگزاس سعی کردند در این مراسم اخلال ایجاد کنند.

پاپ فرانسیس اول در دیدار با اعضای «انستیتو پاپی برای مطالعات عربی و اسلامی» با بیان اینکه کلیسا ضرورت گفت‌وگو با مسلمانان را درک کرده گفت: گام‌های رو به جلویی برای گفت‌وگوی بین ادیان از جمله گفت‌وگو با مسلمانان برداشته شده است.

صفحه‌ها

اشتراک در مسلمانان