مسلمانان

در گزارش دوره ای بخش حقوق بشر مرکز جهانی روهینگیا تاکید شده است  که  پلیس محلی برمه به نقض آشکار حقوق بشر و تجاوزات خصمانه علیه مسلمانان روهینگیا در اقلیم اراکان در غرب میانمار همچنان ادامه می دهد.

معترضانی که نسبت به تظاهرات ضد اسلامی جنبش پگیدا در انگلیس اعتراض داشتند در مرکز لندن با نیروهای پلیس درگیر شدند.

در یک همایش همبستگی، علمای دینی و مقامات سیاسی در مسجد «الله» شهر «ایست مونت ایری» ایالت پنسیلوانیا گرد هم آمدند و نصب تبلیغات ضداسلامی بر روی اتوبوس‌های شهری را محکوم کردند.

جنبش «به مسلمانان اعتماد کنید» با هدف انتشار پیام صلح و تسامح دینی و از بین بردن تصورات نادرست در مورد مسلمانان در آمریکا و اروپا به راه افتاده است.

رصدخانه مبارزه با اسلام هراسی فرانسه اعلام کرد : در طول هفته اخیر 30 پیام ضد اسلامی به مساجد سراسر فرانسه ارسال شد که حاوی عبارت های موهن به مسلمانان بودند.

آرام كشيشيان اول در ششمین دور گفتگوی اسلام و مسیحیت ارمنی در بیروت گفت: زمانی كه از صلح صحبت می كنيم بايد عدالت را هم مطرح كنيم، چرا كه صلح بدون عدالت امكان‌پذير نيست.

 دبیرکل سازمان همکاری اسلامی ضمن اعلام پایبندی این سازمان به مساله مبارزه با تروریسم و تندروی گفت: این مسلمانان هستند که بیشترین آسیب را از تروریسم می‌بینند.

کارشناس سیاسی تاجیک معتقد است که هدف غرب از دنبال کردن پروژه اسلام‌هراسی رسیدن به مرحله اسلام‌ستیزی است و قتل 3 جوان مسلمان در آمریکا با این انگیزه صورت گرفته است.

کارشناس سیاسی تاجیک معتقد است که هدف غرب از دنبال کردن پروژه اسلام‌هراسی رسیدن به مرحله اسلام‌ستیزی است و قتل 3 جوان مسلمان در آمریکا با این انگیزه صورت گرفته است.

ستاد حقوق بشر با صدور بیانیه ای، قتل سه دانشجوی مسلمان در آمریکا را محکوم کرد و در خصوص ادامه سیاست های تبعیض آمیز و اسلام هراسانه دولت های غربی هشدار داد.

صفحه‌ها

اشتراک در مسلمانان