کنفرانس صلح

اوضاع انسانی در نوارغزه  وخیم و نگران کننده است. جامع بین المللی باید آستین بالا بزند و به صراحت و با اعمال زور خود خواستار توقف فعالیت‌های شهرک‌سازی رژیم صیهونیستی بشود. 

وزیر امور خارجه آلمان روز یکشنبه خواستار برگزاری یک کنفرانس بین المللی صلح در ارتباط با مناقشه یمن شد و گفت که کشور عمان می تواند میزبان چنین نشستی باشد.

کنفرانس صلح در پاکستان با هدف تصویب یک راهبرد مشترک علیه تروریسم در پیشاور برگزار می شود.

اخضر ابراهیمی فرستاده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در سوریه، بعنوان بخشی از سفری منطقه ای که با هدف تقویت حمایت از کنفرانس صلح سوریه در ژنو صورت می گیرد، به ایران رفته است.
 

اشتراک در کنفرانس صلح