تنش در قفقاز جنوبی و پیشنهادات صلح تهران

زخم قفقاز و قره‌باغ بار دیگر سرباز کرده و سربازان ارمنستان و جمهوری آذربایجان را در مرز‌های خود به حالت آماده‌باش درآورده است؛ مناقشه‌ای که بر تحولات منطقه اثرگذاری مستقیم دارد و تهران به‌سبب این اثرگذاری، در پی ایفای نقشی سازنده برای کاهش تنش است.

ادامه مطلب