نشست «شکاف‌ اجتماعی در رژیم صهیونیستی»-۲| برهانی: روس تباران صهیونیست، مخالف کابینه فعلی اسرائیل هستند

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه روس‌تباران صهیونیست در زمره مخالفان سیاست‌های مذهبی کابینه فعلی حاکم بر اسرائیل...

ادامه مطلب