چرایی اقدام داعش در انجام گسترده‌ترین حمله خود در شرق سوریه؛ شبح بازگشت داعش با حمایت آمریکا؟

گسترده‌ترین و خطرناک‌ترین عملیات از سال ۲۰۱۷ یعنی از زمان آزادسازی آن منطقه محسوب می‌شود. این حمله، نقش واشنگتن در حمایت از تروریسم را افشا می‌کند، زیرا تروریست‌های داعش بعد از پایان عملیات به منطقه التنف عقب‌نشینی می‌کنند.

ادامه مطلب

یادداشت| ایران امروز و گفتمان تحول خواهی

رقابت ایدئولوژی های ساخت نظم جدید جهانی، افول لیبرالیسم و ظهور اندیشه جدید

در سال‌های اخیر برخی اندیشه های متفکرین چینی در جهان مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این اندیشه ها، تفکرات آقای یان شوئه تونگ متفکر و رئیس موسسه روابط بین الملل دانشگاه شینهوا است که با انتشار کتاب و مقاله های مختلف اقدام به بررسی جایگاه ایدئولوژی های مدرن وپیشرو در جهان آینده کرده…

ادامه مطلب