بیانیه

بي‌تفاوتي پليس آلمان در شهادت الشربيني عمق فاجعه را نشان مي‌دهد

 

 

مجمع جهاني صلح اسلامي با صدور بيانيه‌اي درباره شهادت الشربيني در دادگاهي در آلمان اعلام كرد: عمق فاجعه در اين است كه نه تنها پليس در برابر تهاجم متهم به شاكي واكنشي نشان نداده، بلكه همسر شاكي را هدف گلوله قرار داده است.

مجمع جهاني صلح اسلامي در مورد قتل علني زن مسلمان در دادگاه آلمان در بيانيه‌اي آورده ‌است: دنياي معاصر، بيش از هر زمان ديگر شاهد تزلزل در مباني همبستگي و تعامل انسان‌هاست. دور شدن بشر از حقايق مندرج در آموزه‌هاي الهي، اساسي‌ترين عامل گسترش تهديدهاي فراروي صلح و امنيت انساني به ويژه در سطح بين‌المللي است. حيات متعالي بشر آنگونه كه خالق انسان مقرر فرموده است، در گرو هماهنگي قلب‌ها، انديشه‌ها و رفتارهاي متقابل انسان با موازين، ضوابط و معيارهائي است كه براي هدايت بشر وضع فرموده، سرنوشت مادي و معنوي را رقم مي‌زنند. اين بيانيه مي‌افزايد: در كنار اين موازين و آموزه‌هاي فطري، انسان نيز محق به قاعده سازي براي تنظيم امور زندگي بر پايه اصول بنيادين و ثابت الهي شناخته شده، در همه جاي دنيا هنجارهايي موضوعه و اثباتي ايجاد گرديده تا ضامن صلح و نظم عمومي در اجتماعات باشد. براساس اين هنجارهاي موضوعه، ناهنجاري‌هاي اجتماع احراز و واكنش به آنها نيز نظام‌مند شده است. در اين راستا، دادگاه در همه سيستم‌هاي حقوقي دنيا، مرجع تظلم و دادخواهي مردم است كه با رجوع به آن، بايد احقاق حق صورت پذيرد و عدالت و دادگستري بپا داشته شود، اما به راستي چرا اين ظرفيت‌هاي متعارف و شناخته شده جهاني نيز در غرب عليه مسلمانان و اسلام به كار گرفته، “داد” مظلومان معتقد و ملتزم به اين دين خاتم و جاويد، ستانده نمي‌شود، بلكه با قتل آشكار در حضور دادگاه و قاضي و مردم، دادگستري به مسلخ سپرده مي‌شود. اين بيانيه ادامه مي‌دهد: قتل آشكار و علني زن محجبه و مسلمان در دادگاه آلمان به دست متهم آن هم در شرايطي كه پليس اين كشور بايد از دسترسي به آلات قتاله در جلسه دادگاه جلوگيري مي‌كرد، نمادي آشكار از نتايج سياستي است كه غرب طي سال‌هاي گذشته عليه اسلام و به منظور ايجاد اسلام هراسي در جوامع اروپايي و آمريكاي شمالي دنبال كرده است؛ سياستي كه هژموني اقليتي از قدرت‌هاي بزرگ را در سطح جهان تعقيب مي‌كند و در اين راه، اديان الهي به ويژه اسلام را نيز هدف قرار داده است. در ادامه اين بيانيه آمده است: رفتار غيرانساني پليس و دادگاه آلمان و قصور در اتخاذ تدابير ناظر بر دادخواهي منصفانه آنگاه كاملاً آشكار مي‌گردد كه مقتوله، شاكي دعوي بوده و به دادگاه براي احقاق حق خود در برابر اذيت و آزار يك نژادپرست دادخواهي كرده بود. عمق فاجعه در اين است كه نه تنها پليس در برابر تهاجم متهم به شاكي واكنشي درخور نشان نداده بلكه همسر شاكي را هدف گلوله قرار داده است! اين بيانيه مي‌افزايد: جهان اين روزها بيش از هر زمان ديگري، در جستجوي صلح و امنيت جهاني براي آحاد بشر، فرهنگ‌ها و تمدن‌هاست. بدون شك، غرب در اين ميان گاه بيش از سايرين داعيه صلح‌طلبي دارد، اما اصلي‌ترين عامل تهديد صلح جهاني به انديشه‌ها، برنامه‌ها و سياست‌هاي غرب در دشمن تراشي و قرار دادن اديان و فرهنگ‌ها در مقابل هم باز مي‌گردد. غرب به جاي گذار به وحدت و تعامل حداكثري اديان و ملت‌ها كه رمز پديداري صلح مبتني بر كرامت بشري و عدالت است، به شعارهاي ظاهرفريب اكتفا كرده و گامي اساسي در برطرف ساختن موانع واقعي ظهور صلح در جهان بر نمي‌دارد. آيا بهتر نيست به جاي اين همه شعار، براي برقراري صلحي عادلانه در جهان تدابيري انديشيده شود؟ چرا با اسلام و مسلمانان بايد اين چنين غيرانساني و سياسي برخورد شود؟ آيا قتل علني يك مسلمان به دليل داشتن حجاب، نقض حقوق بشر تلقي نمي‌شود؟ مجمع جهاني صلح اسلامي در ادامه بيانيه ضمن محكوميت اين جنايت فجيع و سياست‌هايي كه عامل شكل‌گيري اسلام هراسي در برخي جوامع شده است، مي‌افزايد: جامعه بشري را به محكوميت آنها و بازگشت به همدلي و تعامل ميان ملت‌ها و اديان الهي فرا مي‌خواند. اين مجمع در ادامه بيانيه خود اقدامات را خواستار شده كه از جمله آن آمده، از شوراي حقوق بشر ملل متحد مي‌خواهد ضمن رسيدگي عاجل به مسأله اسلام هراسي و تاثير آن بر نقض حقوق بشر مسلمانان در غرب، دولت‌ها را به بازبيني سياست‌هاي نادرست خود كه موجب تفرقه ميان انسان‌ها و اديان الهي شده است، ملزم كند، همچنين از دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي مي‌خواهد بررسي مسئله نقض آشكار حقوق مسلمان در جهان به ويژه در جوامع اروپايي و امريكاي شمالي و اتخاذ تدابير مناسب به منظور برخورد با آن را در دستور كار اين سازمان و اركان آن قرار دهد. در پايان اين بيانيه آمده است: از همه نخبگان، سازمان‌هاي غيردولتي و انسان‌هاي آزاده مي‌خواهد ضمن محكوميت اين جنايت، جوامع ملي و بين‌المللي را به اقدام سريع به منظور حمايت از حقوق مسلمانان و همه قربانيان خشونت‌هاي ناشي از نژادپرستي، سلطه خارجي و همچنين تروريسم دولتي و غيردولتي به عمل آورد. مجمع همگان را به وحدت و همدلي حول محور آموزه‌هاي ديني و انساني فرا مي‌خواند و همچنين از دولت آلمان مي‌خواهد ضمن رسيدگي سريع به اين جنايت، عاملين و مسببين آن را مورد محاكمه و مجازات قرار داده، اقدامات فرهنگي و اجتماعي مناسب را به منظور درك صحيح عمومي از اسلام و مسلمانان به عنوان اكثريتي قابل توجه از جمعيت جهان و همچنين بازبيني سياست‌هايي كه سبب اسلام هراسي در اين كشور شده است، به عمل آورد.

22/تیر ماه/88

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


هشت × 2 =