بیانیه

بیانیه مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت روز جهانی صلح1393

مجمع جهانی صلح اسلامی ضمن صدور بیانیه ای به مناسبت “روز جهانی صلح” 30 شهریور ماه (21 سپتامبر ) بر منزلت «مسئولیت» همگانی بر ایجاد و پایدارسازی صلح، به مثابه بال دیگری به نام «حقوق ملتها بر صلح» تاکید کرد؛ متن بیانیه مذکور به شرح ذیل می باشد…

دیرزمانی است که ملل، فرهنگ ها و ادیان توحیدی، صلح و عدالت را به عنوان بخشی مهم از شاخص های زندگی متعالی انسان و جامعه بین المللی مطالبه کرده و بشریت را به این مسیر فراخوانده اند. اما در عمل، به همان میزان که مطالبه این ارزشهای مشترک بشری و ادیانی تقویت گشته است، ظلم و بی عدالتی در برخی از نقاط جهان نیز به ویژه توسط برخی بازیگران تشدید شده است. ساختارهای جامعه بین المللی معاصر که جدی ترین دوران سیاست زدگی را تجربه می کنند، در ایجاد شالوده های یک صلح جهانی عادلانه و ماندگار عاجز مانده، بلکه گاه به دلیل تصمیمات معطوف به منافعی معین، بر عمق بحران های منطقه ای و جهانی  می افزایند.
سالی که گذشت، در تهدید و نقض صلح و عدالت جهانی، دست کمی از پیش تر نداشت بلکه اوج گرفتن تروریسم تکفیری و مداخلات نامشروع در امور داخلی برخی ملل و نهایتاً جنایات گسترده علیه مردم مظلوم غزه، وضعیت صلح در سال 2014 را بسیار بغرنج و آسیب دیده نمود. در مقابل، عملکرد جامعه بین المللی در تحقق صلح و عدالت جهانی نیز ضعیف تر از پیش نمودار شد. تروریست هائی که منطقه را هدف ارعاب و خشونت قرار دادند، هنوز هم بدون واکنش موثر مانده اند؛ جنایتکارانی که فجیع ترین کشتارهای غیرنظامیان را رقم زدند، از تعقیب و مجازات بین المللی طفره رفته و محاکم بین المللی نیز بر مسئولیت های خود در تعقیب این جنایات علیه نظم بین المللی چشم بسته است. بازیگرانی که تحریم و فشار اقتصادی را به بهای نقض اساسی ترین حقوق بیماران و دانشجویان تحمیل کرده اند، همچنان به گسترش آنها پرداخته اند. بازیگرانی که با نقض موازین آمره بین المللی به کسب و توسعه سلاحهای کشتارجمعی پرداخته اند، همچنان دستاویز عدم گسترش و تضمین امنیت جهانی را برای تضعیف منافع ملی دولتهای جویای توسعه در دوره گذار و نظم جهانی جدید علم کرده اند. از این روست که به وضوح بیلان عملکرد یکساله جامعه بین المللی در زمینه صلح و عدالت، منفی است.
مجمع جهانی صلح اسلامی باور دارد که جهان آینده، شاهد خاتمه نظام سلطه و به بار نشستن جوانه های عدالت خواهد بود. در این افق، منزلت «مسئولیت» همگانی بر ایجاد و پایدارسازی صلح، به مثابه بال دیگری به نام «حقوق ملتها بر صلح» خواهد بود. این تکالیف/ حقوق، ارکانی هستند که از تعاریف فردی و مجزا به سمت نوعدوستی مبتنی بر منابع همگانی و فطرت بشری گذار خواهند کرد. جامعه بین المللی ملتها، دولتها و بشریت باید در راستای رقم خوردن این نظم جدید جهانی مشارکت همه جانبه و صادقانه را به اجرا بگذارد.
مجمع جهانی صلح اسلامی همه نخبگان، مجامع مردم نهاد، رسانه ها و ارکان جامعه بین المللی را دعوت می کند که ضمن تجدیدنظر در صلح مبتنی بر نظم جهانی سلطه گرانه ای که ناکارآمدی را تاریخ قرون جاری اثبات کرده است، مسیر صلح  خواهی عادلانه در محیط بین المللی را در پیش گرفته و نقشه راهی جهانشمول در این راستا را بر پایه ارزشهای مشترک و همگانی به ویژه کرامت بشری تدوین نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


هشت − 2 =