بیانیه

بیانیه مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت روز جهانی قدس

بسمه تعالی

مجمع جهانی صلح اسلامی در بیانیه ای ضمن دعوت همگان برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس، این روز را مجالی برای تجدید التزام بشریت به نوع دوستی و صلح خواند.
به گزارش مجمع جهانی صلح اسلامی ، در این بیانیه آمده است:
حقوق انسانی، یعنی حقوق مبتنی بر ذات و جوهر انسان، لازمه تکامل و تعالی اوست. بشردوستی و احساس تکلیف نسبت به همنوع و استیفای این حقوق، شکوفه اخلاق در رفتار بشریت است؛ چرا که «بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند».
سرزمین فلسطین، نماد و تجسم حقیقی مظلومیت حقوق واقعی انسان و قربانی شدن پاره ای از پیکره بشریت در قاموس تاریخ است: عده ای بانگ حمایت از حقوق بشر سرمی دهند اما از تضبیع گسترده و فاحش حقوق بنیادین یک ملت در چنگال سلطه طلبان به صورت آشکار نه تنها حمایت می نمایند؛ بلکه از جنایت رژیم صهیونیستی در قتل عام مردم بیگناه غزه و کشتار کاروان های امداد رسانی پشتیبانی و مانع از عملکرد دقیق سازمان های بین المللی می شوند.
اکنون بیش از نیم قرن از این تجربه تلخ در حیات بین المللی می گذرد. اما روح آزادیخواهی و عدالت طلبی در جهان نه تنها عرصه را برای جنگ خواهان تنگ کرده بلکه مسیر حمایت و پشتیبانی جامعه بشری از مظلومان و قربانیان تجاوز را هموار نموده است.
ملت فلسطین، قربانی مستمر تجاوزگری و سیطره هژمون جهانی است و جهان بیش از نیم قرن است که ضمن هشدار پیامدهای این فجایع بر صلح و امنیت بشری، حمایت افکار عمومی از پایداری این ملت را در قالب «روز جهانی قدس» پایه ریزی و سازمان بخشیده است.
البته جهان معاصر شاهد فجیع ترین اقدامات ضدبشری از سوی نظام سلطه آمریکا ، رژیم صیهونیستی و …. در نقاط مختلف است: در عراق، افغانستان، جنوب لبنان و مناطق دیگر هنوز هم انسان های بیگناه از حقوق اولیه خود بر حیات و دسترسی به امکانات اولیه زندگی، محروم اند؛ در نوار غزه مردم غیرنظامی حتی از دسترسی به کاروان های امدادی منع می شوند. اما مایه بسی تأسف است که برخی دولت ها به عمد و با پیگیری و تعقیب سیاست ها و راهبردهای مختلف، از دستاویز مقابله با تروریسم برای تضعیف حمایت از این قربانیان بهره می گیرند.
تلاش برای شکل گیری صلح عادلانه و همبستگی بشری در همه نقاط جهان، ضروری ترین اقدامی است که جامعه بشری و بازیگران بین المللی باید در دستور کار خود قرار دهند. نخست باید از پشتیبانی اقدامات غیرانسانی و ترور غیرنظامیان در فلسطین و جاهای دیگر بپرهیزند و سپس سازوکارهای بین المللی را جهت صیانت از حقوق ملت های تحت ستم و سلطه خارجی مدیریت و راهبری نمایند.
مجمع جهانی صلح اسلامی با جلب توجه جهانیان به تهدیدهای فزاینده فراروی صلح در وضعیت معاصر و لزوم حمایت از مردم بیگناه فلسطین و مظلومیت بشریت در گستره سیاست های قدرت طلبی حاکم بر روابط بین المللی کنونی، همبستگی همه انسان ها، ملت ها و دولت ها را به منظور جستجوی عدالت و خیر برای همه آحاد بشر و رهائی از این همه ظلم را خواستار است. مجمع جهانی صلح اسلامی، در این روند همه صلح جویان و آزادیخواهان، دولت ها و ملت ها را به تفاهم، احترام متقابل به ارزش ها، ادیان و فرهنگ ها دعوت می نماید و ضمن دعوت همگان برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس اعتقاد راسخ دارد که این روز مجالی برای تجدید التزام بشریت به نوع دوستی و صلح عادلانه خواهد بود. مجمع جهانی صلح اسلامی
بسمه تعالی
بیانیه مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت روز جهانی قدس
مجمع جهانی صلح اسلامی در بیانیه ای ضمن دعوت همگان برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس، این روز را مجالی برای تجدید التزام بشریت به نوع دوستی و صلح خواند.
به گزارش مجمع جهانی صلح اسلامی ، در این بیانیه آمده است:
حقوق انسانی، یعنی حقوق مبتنی بر ذات و جوهر انسان، لازمه تکامل و تعالی اوست. بشردوستی و احساس تکلیف نسبت به همنوع و استیفای این حقوق، شکوفه اخلاق در رفتار بشریت است؛ چرا که «بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند».
سرزمین فلسطین، نماد و تجسم حقیقی مظلومیت حقوق واقعی انسان و قربانی شدن پاره ای از پیکره بشریت در قاموس تاریخ است: عده ای بانگ حمایت از حقوق بشر سرمی دهند اما از تضبیع گسترده و فاحش حقوق بنیادین یک ملت در چنگال سلطه طلبان به صورت آشکار نه تنها حمایت می نمایند؛ بلکه از جنایت رژیم صهیونیستی در قتل عام مردم بیگناه غزه و کشتار کاروان های امداد رسانی پشتیبانی و مانع از عملکرد دقیق سازمان های بین المللی می شوند.
اکنون بیش از نیم قرن از این تجربه تلخ در حیات بین المللی می گذرد. اما روح آزادیخواهی و عدالت طلبی در جهان نه تنها عرصه را برای جنگ خواهان تنگ کرده بلکه مسیر حمایت و پشتیبانی جامعه بشری از مظلومان و قربانیان تجاوز را هموار نموده است.
ملت فلسطین، قربانی مستمر تجاوزگری و سیطره هژمون جهانی است و جهان بیش از نیم قرن است که ضمن هشدار پیامدهای این فجایع بر صلح و امنیت بشری، حمایت افکار عمومی از پایداری این ملت را در قالب «روز جهانی قدس» پایه ریزی و سازمان بخشیده است.
البته جهان معاصر شاهد فجیع ترین اقدامات ضدبشری از سوی نظام سلطه آمریکا ، رژیم صیهونیستی و …. در نقاط مختلف است: در عراق، افغانستان، جنوب لبنان و مناطق دیگر هنوز هم انسان های بیگناه از حقوق اولیه خود بر حیات و دسترسی به امکانات اولیه زندگی، محروم اند؛ در نوار غزه مردم غیرنظامی حتی از دسترسی به کاروان های امدادی منع می شوند. اما مایه بسی تأسف است که برخی دولت ها به عمد و با پیگیری و تعقیب سیاست ها و راهبردهای مختلف، از دستاویز مقابله با تروریسم برای تضعیف حمایت از این قربانیان بهره می گیرند.
تلاش برای شکل گیری صلح عادلانه و همبستگی بشری در همه نقاط جهان، ضروری ترین اقدامی است که جامعه بشری و بازیگران بین المللی باید در دستور کار خود قرار دهند. نخست باید از پشتیبانی اقدامات غیرانسانی و ترور غیرنظامیان در فلسطین و جاهای دیگر بپرهیزند و سپس سازوکارهای بین المللی را جهت صیانت از حقوق ملت های تحت ستم و سلطه خارجی مدیریت و راهبری نمایند.
مجمع جهانی صلح اسلامی با جلب توجه جهانیان به تهدیدهای فزاینده فراروی صلح در وضعیت معاصر و لزوم حمایت از مردم بیگناه فلسطین و مظلومیت بشریت در گستره سیاست های قدرت طلبی حاکم بر روابط بین المللی کنونی، همبستگی همه انسان ها، ملت ها و دولت ها را به منظور جستجوی عدالت و خیر برای همه آحاد بشر و رهائی از این همه ظلم را خواستار است. مجمع جهانی صلح اسلامی، در این روند همه صلح جویان و آزادیخواهان، دولت ها و ملت ها را به تفاهم، احترام متقابل به ارزش ها، ادیان و فرهنگ ها دعوت می نماید و ضمن دعوت همگان برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس اعتقاد راسخ دارد که این روز مجالی برای تجدید التزام بشریت به نوع دوستی و صلح عادلانه خواهد بود. مجمع جهانی صلح اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


نُه + 7 =