بیانیه

بیانیه پایانی همایش صلح عادلانه در نظام جهانی

دنیای امروز با آسیب های پردامنه، جدی و متاثر از توزیع ناعادلانه منابع در محیط بین‏ المللی مواجه است که در طول اعصار گذشته بر ارکان و عرصه ‏های مختلف آن تحمیل گردیده و بر بار این آسیب‏ها در پرتو دگرگونی‏ها و پدیدارهای جدید نیز افزوده می‏شود. از این رو، زندگی سعادتمند برای آحاد بشر مستلزم اقدام جدی و عزم راسخ در سطوح مختلف و به صورت هم افزا است.

ما شرکت کنندگان در «همایش صلح عادلانه در نظام جهانی»، با تائید اولویت همفکری و همکاری جوامع نخبگی برای پیشبرد صلح عادلانه در جهان، بر موارد زیر تاکید می‏نمائیم:
1- با اینکه در مورد اغلب محورها و مصادیق آسیب های صلح در جهان اتفاق نظر وجود دارد، اما جامعه بین‏ المللی همچنان از اراده و عزم بایسته برای رفع این آسیب ها، محروم است. از این رو، عقیده داریم که نخبگان باید جبران کمبودها و کاستی‏ های جامعه بین ‏المللی دولتها را مدنظر قرار داده و در این زمینه، احساس مسئولیت حرفه ای فردی و جمعی نمایند.
2- استقرار صلح عادلانه نیازمند بازسازی و بازنگری در ساختار و بافت نظام بین ‏المللی است به گونه ای که ظرفیت‏های این نظام به درستی و با هدف مدیریت عادلانه امور شناسائی و بکارگیری شوند.
3- تاکید می‏کنیم که احترام متقابل و تقویت برابری حقوق حاکمه دولتها و ملتها، نیازمند امحای آثار و نهادهای ناشی از هژمونی و سلطه است و در پایه ریزی ایده‏ ها و مبانی این هدف مهم، اهتمام نظری و عملی مجموعه ‏های نخبگی جهان را ضروری می‏دانیم.
4- صلح عادلانه، حق همه ملتها انسانها است و به همین منظور، مسئولیت ‏های همگانی برای ایجاد جهانی متفاوت و مطلوب، به دور از تروریسم، استعمار، اشغال، تهدید، مداخله و تحریم را مورد تاکید قرار می‏دهیم.
5- وظایف و تکالیف سازمان‏های بین‏ المللی در تحکیم این روند همچنان باقیست. بر این اساس، انتظار داریم که سازمان ملل متحد و سازمانهای خانواده آن با تلاش برای استقلال یافتن از دستور و نفوذ قدرتها و اطلاع رسانی دقیق از مبانی اعمال اختیارات مرتبط با حفظ صلح و امنیت بین ‏المللی به دور از دیپلماسی پنهان، به انتظار مشروع ملل جهان امروز برای گشودن «دستورکاری جدید برای عدالت و صلح» پاسخ دهد.
6- ضلع دیگر تلاش هدفمند و اثربخش در زمینه صلح عادلانه جهانی، همفکری و تمرکز سازمانهای مردم نهاد است. عقیده داریم که سازمان های مردم نهاد باید با درک این جایگاه و همچنین نیازی که جهان امروز به خلاقیت فکری و اقدامات پیوسته و پیگیر آنها دارد، این مسئولیت را به خوبی ایفا نموده و رسالت خود را نتیجه مند نمایند.
7- در خاتمه، ضمن تقدیر از مجمع جهانی صلح اسلامی و تشکر از اطلاع رسانی مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، بر لزوم حمایت دولتها از توسعه زیرساخت‏ها و امکان ‏های آسیب شناسی گذشته و حال ، همچنین آینده پژوهی صلح در جهان تاکید می‏کنیم. از «کمیته نخبگان دبیرخانه دائمی ائتلاف جهانی برای صلح عادلانه» و «باشگاه گفتگوی نخبگان جهانی» می‏خواهیم پیشنهاد «دستورکاری برای صلح و عدالت» را با همکاری سایر مجامع مردم نهاد مقتضی، مورد بررسی قرار داده و در سریع ترین زمان ممکن، نتایج آن را به صورت مدون به دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس دوره ای جنبش عدم تعهد، مدیرکل سازمان کنفرانس اسلامی و دیگر نهادهای بین‏ المللی ارائه نمایند.
تهران- ایران
30 شهریور1392

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ پنج = 7