تازه های نشر

تروریسم،مفهوم شناسی ومبانی نظری

تروریسم،مفهوم شناسی ومبانی نظری

عدالت و صلح به عنوان ارزش هاي تكريم شده در اديان الهي، مورد قبول همه ملت ها، با اين كه همواره توسط نسل هاي مختلف مطالبه شده اما مدام دستخوش پديده ها و آسيبهاي گوناگون بوده است. در دوران معاصر، تروريسم از جمله
اساسي ترين چالشهاي فراروي عدالت و صلح جهاني است كه آثار و نتايج اين پديدار ناهنجار، اغلب ملت ها به ويژه ملل مسلمان و كشورهاي مختلف را در بر گرفته است. به نظر ميرسد يكي از مهمترين ابعاد اين آسيب و چالش بزرگ جهاني،عدم درك درست و همه جانبه، بي اعتنائي به آموزههاي ديني بلكه غلبه برخي نگرشهاي جنگطلبانه، يك جانبه و متكي برحفظ وضع موجود در برخي نقاط جهان از جمله در مديريت نظام بي نالمللي است. از همين رو، براي پرداختن به اين انديشه ها و نقد آن ها و همچنين ترسيم تفكر صحيح، صلح طلبانه و عدالتخواهانه در مقابله با تروريسم و مشاركت جامعه نخبگي جهاني در ارائه راهكارهاي اين حوزه با تأكيد بر مباني فلسفي، فكري، انديشهاي و همچنين عيني و عملي، تدارك برگزاري يك كنفرانس بينالمللي نخبگي و اثرگذار ضروري مي نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


× 3 = بیست هفت